Đăng ký nhận bản tin
Bạn muốn để lại ý kiến gì không?
  • Chỉ người dùng đã đăng ký mới được viết bình luận
  • Tồi
  • Tuyệt vời
Bình luận
Tổng Đài Điện Thoại Excelltel CS432
Tổng Đài Điện Thoại Excelltel CS432
Từ: John | Ngày: 14/02/2017 3:20 CH
Bình luận này có hữu ích? Đồng ý Không (0/0)