Đăng ký nhận bản tin
Bạn muốn để lại ý kiến gì không?
  • Chỉ người dùng đã đăng ký mới được viết bình luận
  • Tồi
  • Tuyệt vời
Bình luận
Tuyệt vời thật.
Bình luận về Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 Vào 32 Máy Lẻ
Từ: John | Ngày: 01/03/2017 10:20 SA
Bình luận này có hữu ích? Đồng ý Không (0/0)