Đăng ký nhận bản tin
Bạn muốn để lại ý kiến gì không?
  • Chỉ người dùng đã đăng ký mới được viết bình luận
  • Tồi
  • Tuyệt vời
Bình luận
Khung Chính Tổng Đài Panasonic KX-HTS824
Khung Chính Tổng Đài Panasonic KX-HTS824
Từ: John | Ngày: 15/02/2017 9:17 SA
Bình luận này có hữu ích? Đồng ý Không (0/0)